BUBBLETONE
Blockchain w telekomunikacji
Pierwsze zdecentralizowane środowisko telekomunikacyjne, które umożliwia operatorom sieci komórkowych, użytkownikom telefonów i dostawcom usług bezpośrednią interakcję.
I CO starts in:
00 : 00 : 00 : 00
dni godz. min. s
Minimum - 0.1 ETH
1 ETH = 4000 UMT
We accept ETH and BTC
Dla użytkowników Bubbletone:
 • Rozmawiaj przez telefon i korzystaj z połączeń danych w czasie podróży po całym świecie po przystępnych stawkach lokalnych dzięki bezpośredniemu połączeniu z lokalnymi operatorami
 • Nie musisz zmieniać karty SIM ani numeru telefonu
 • Komunikator nowej generacji z niesamowitymi funkcjami komunikacyjnymi
Dla operatorów sieci komórkowych i dostawców usług:
 • Każdy operator może stać się operatorem globalnym bez złożonych integracji sieci
 • Bezpośredni dostęp do międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego z milionami nowych klientów
 • Wzrost przychodów dzięki dystrybucji usług o wartości dodanej
4.5
4.4
Droga społeczności, drodzy koledzy!
Yury Morozov, Prezes i założyciel

Poznaj nasz nowy projekt: platformę opartą na technologii blockchain.
Nasza firma działa w branży telekomunikacyjnej od 20 lat. Siedemnaście lat temu jako jedni z pierwszych stworzyliśmy platformę inteligentnych usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. konwergencję telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Przez ponad 18 lat skutecznie rozwijaliśmy własną działalność jako operatora wirtualnego (MVNO - ang. Mobile Virtual Network Operator) z bazą ponad 250 000 abonentów.
Tym nie mniej, jako operator wirtualny, oferujący usługi jedynie na ograniczonych obszarach, nie jesteśmy w stanie zapewnić klientom globalnej usługi roamingu pomimo wielu starań.

Taki projekt wymagałby zawarcia umów z setkami operatorów na całym świecie, opłacania kosztownej konwergencji technologicznej, kontrolowania jakości zapewnianych usług (głos, dane, SMS, MMS, naliczanie w czasie rzeczywistym, sygnalizacja itd.), jak również zapewnienia sobie 300 000-500 000 przyłączeń rocznie. Projekt o takiej skali wymaga oczywiście olbrzymich inwestycji w materiały i zasoby ludzkie.

Aby zapewnić usługi w zakresie roamingu naszym abonentom, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do działania specjalną platformę OTA, która umożliwia zdalne, bardzo płynne przełączanie się pomiędzy profilami kart SIM. Wygląda to tak, jak gdyby użytkownik kupił po prostu nową kartę SIM i włożył do telefonu.

Współpracujemy z operatorami, świadczącymi obecnie usługi swoim abonentom w ponad 80 krajach, którzy zgodzili się sprzedawać swoje profile komórkowe i pobierają depozyty. W istocie, jesteśmy już w stanie świadczyć klientom usługi po lokalnych stawkach bez roamingu w ponad 80 państwach. Istnieje jednak znaczna niedogodność: nabywanie profili wymaga wpłacania depozytów w każdym kraju, prowadzenia rozliczeń on-line, a w wielu państwach również wypełniania formularza kontroli klienta (KYC, ang. Know Your Customer).

Co już mamy:

 • Działającą platformę, umożliwiającą ładowanie profili komórkowych na karty SIM abonentów;
 • Działającą aplikację certyfikowaną przez jednego z największych producentów kart SIM, firmę Oberthur Technologies (OT) oraz Safran Identity & Security (Morpho), co stanowi o tym, czy abonent jest w swojej sieci macierzystej czy w sieci zewnętrznej. Zależnie od tych ustawień, platforma automatycznie zmienia profil sieci macierzystej na profil pobrany z naszej platformy.
 • Wersja Beta komunikatora o żartobliwej nazwie Bubbletone, lecz poważnych możliwościach technologicznych. Wersja Beta jest już dostępna w sklepach Google Play i Apple App Store.

Wybraliśmy znaczącą nazwę: będąc w pełni funkcjonalnym narzędziem dla użytkowników, komunikator jest tak łatwy w użyciu, jak bańki mydlane (człon nazwy 'bubble' oznacza bańkę, a 'tone '- ton - przyp. tłum.) . Uważamy, że dzięki dowcipnej marce nasz komunikator będzie lepiej rozpoznawalny na całym świecie.
Aplikacja Bubbletone zawiera ponad 100 funkcji, z których każda jest bardzo pożądana przez użytkowników. Najistotniejsze funkcje bieżącego projektu:

 • Zachowanie numeru telefonu komórkowego w aplikacji podczas zdalnej zamiany profilów karty SIM. Abonenci będą mogli odbierać połączenia przychodzące przez kanał IP, a także płacić za lokalne usługi mobilne w odwiedzanym kraju.
 • Korzystanie z Bubbletone jako pierwszy klient zdecentralizowanej sieci opartej na technologii łańcucha bloków (blockchain), którą opracowujemy.

Technologia blockchain umożliwiła nam radykalnie zmienić reguły gry: usunęliśmy z niej roaming.
Współpraca operatorów sieci komórkowych z różnych państw w celu umożliwienia roamingu wymaga olbrzymich nakładów na utrzymanie infrastruktury. W istocie zapewnienie usług abonentom innej sieci wymaga złożonych interakcji pomiędzy różnego rodzaju sprzętem, wykorzystywanym przez dostawców usług.

Nasze rozwiązanie pozwoli operatorom odrzucić większość tej infrastruktury ponieważ wiele wymagań, np. autentyczność, integralność i niepodważalność, spełnia sama technologia. Nie jesteśmy marzycielami - wiemy dokładnie ile wynosi minimum danych przetwarzanych przez operatorów podczas świadczenia usług i jak ten proces wygląda. W naszym systemie interakcja pomiędzy operatorami jest ujęta w niezawodnym i prostym kontrakcie, który zawiera wszystko, czego potrzeba do świadczenia usług roamingowych.

Dlaczego, jadąc za granicę, ktoś miałby płacić 8-10 razy więcej, niż w kraju? To nierozsądne. Poza tym, im biedniejszy kraj, tym droższy roaming.

W naszym systemie zmieniamy paradygmat "push", w którym operatorzy "pchają" abonentów na siłę do sieci innego operatora, na "pull", gdzie operatorzy sami widzą nowych klientów, bezpiecznie ich identyfikują i przyłączają do własnych sieci. Nasz inteligentny kontrakt to niepodważalna umowa pomiędzy dwoma operatorami a samymi klientami, która zawierana jest automatycznie.

W skrócie nasz kod wybiera odpowiedniego operatora dla klienta, który zapewni temu klientowi roaming czy dowolną inną usługę komunikacyjną i tworzy inteligentny kontrakt poprzez pojedynczą transakcję, w ramach którego każda ze stron "podpisuje" się pod każdym działaniem, za każdym razem załączając potrzebne dane do kontraktu (dane będą bezpiecznie zaszyfrowane, aby tylko strony miały do nich dostęp). Każdy "podpis" jest wpisany w blockchain i może być wykorzystany jako wiarygodne źródło informacji na temat stanu kontraktu.

Jakie są korzyści?

 • Transakcje są niepodważalne Operacji przeprowadzanych w technologii łańcucha bloków niemal nie da się sfałszować ani ukryć. Jest to istotny czynnik zarówno dla operatorów jak i ich klientów.
 • Dane są bezpieczne. Cały łańcuch bloków przechowywany jest na wielu węzłach w ramach sieci, w wielu kopiach, dlatego prawdopodobieństwo utraty danych jest skrajnie niskie.
 • Poziom błędu transakcji jest minimalny ponieważ każde działanie podlega surowym regułom w ramach węzłów operatorów.
 • Mniej ruchu przekazywanego pomiędzy operatorami — wszystkie interakcje odbywają się teraz poprzez zdecentralizowana sieć p2p.
 • Każdy dodatkowy fragment kodu uruchomiony w systemie jest pozbawiony wrażliwych informacji, które można by wykraść. Jedne dane wymagające ochrony do klucze prywatne uczestników.
 • Inne korzyści konkretnego łańcucha bloków podano poniżej.

Przeanalizowawszy liczne platformy blockchainowe, nie uznaliśmy ich za w pełni odpowiadające branży komunikacyjnej, ponieważ prędkość przeprowadzania transakcji jest raczej niska, a nie chcemy zawieść klientów.
Our platform of choice is Graphene, which underlies the decentralized exchange BitShares and such widely known projects as Steemit, Golos and EOS. Our developers promise us over 10,000 transactions per second, though, to tell the truth, 5,000 would be enough at the start. Also, the first prototype of the first node has been published on GitHub.

Dzięki naszemu rozwiązaniu operatorzy będą w stanie publikować oferty cenowe w sieci blockchain i automatycznie otrzymywać dołączanych klientów. Klienci otrzymają wszystkie dane konieczne do połączenia w kilka transakcji, a operator bezpiecznie zarezerwuje pieniądze do opłacenia usług. Ilość zbędnego ruchu w sieci i sprzętu uwolnionego dzięki temu rozwiązania jest uderzająca. To nie magia ani sztuczka, lecz nowa klasa algorytmów o wbudowanych gotowych do użycia funkcjach dla firm świadczących usługi informacyjne.

Rozważmy następujące korzyści:

 1. Przy pierwszej sprzedaży karty SIM operator sieci macierzystej weryfikuje klienta i wysyła zaszyfrowany cyfrowy dowód jego autentyczności do łańcucha bloków. Wskutek tego, gdy klient jedzie do innego kraju, nie ma potrzeby przedstawiania dowodu tożsamości, aby otrzymać inną kartę SIM.
 2. Operatorzy roamingu potrzebują tylko w porę zaoferować swe usługi i oferty cenowe, a sieć rozprzestrzeni te informacje i wykorzysta je do naliczania opłat od klientów.
 3. Oferty regulowane będą prawem popytu i podaży, tak więc dominacja technologiczna i udział w rynku staną się mniej istotne niż np. jakość usługi. Czy nie takiej komunikacji komórkowej zawsze chcieliśmy?
 4. Sprawiamy, że usługi komunikacyjne tanieją w tempie wykładniczym, i zwalczamy nierówności. Koszt użytkowania i obsługi naszego systemu jest obecnie znacznie niższy niż u innych operatorów.
 5. Nasz system ma liczne zalety technologiczne (oraz, rzecz jasna, pewne wady). Więcej informacji można znaleźć w biuletynie informacyjnym na temat projektu, lub pytając nas bezpośrednio.

Opracowaliśmy specjalne rozwiązanie ekonomiczne dla branży telekomunikacyjnej.
Mamy dwa tokeny: Jeden z nich jest stabilny i wynosi 1 SDR używany w telekomunikacji. Nazwaliśmy do SDR (Token SDR).
Jest to jednostka płatności dla dostawców za świadczone przez nich usługi, tzn. cena usług mierzona w tej jednostce. Każdy potrzebuje tokenów SDR, a ich ilość jest nieograniczona, tak jak nieograniczona jest ilość usług.
Drugi token to UMT. Jest konieczny do tworzenia inteligentnych umów, a wymagają go wszyscy dostawcy usług.
Więcej informacji na ekonomii tokenów można znaleźć w biuletynie informacyjnym.
Choć nasza platforma blockchainowa wciąż jest na etapie rozwoju, otrzymaliśmy już kilka zapytań o przeniesienie do naszego łańcucha bloków od istniejących przedsięwzięć biznesowych. Potrzebują oni stabilnych tokenów i szybkiej platformy blockchainowej i, podobnie jak my, są już zmęczeni ilością pośredników, którzy niekiedy zarabiają więcej niż ci, którzy faktycznie świadczą usługi i prowadzą przedsiębiorstwa. Podsumowując, nasz projekt eliminacji roamingu dopiero się zaczyna.

Jurij Morozow, Założyciel
Czytaj dalej
Jak to działa

Telekomunikacja 2.0: Blockchain całkowicie zastępuje staroświecką i kosztowną technologię roamingową, wprowadzając inteligentne kontrakty do interakcji operatorów sieci komórkowych.

Blockchain w telekomunikacji opiera się na algorytmie zgodności "Dowód ważności" w celu przetwarzana milionów inteligentnych umów między operatorami sieci komórkowych na całym świecie:

1
Odwiedzony operator
1
Odwiedzony operator
Każdy operator sieci komórkowej może publikować własne plany taryfowe jako kontrakty inteligentne ("Oferty").
Oferty te są widoczne dla wszystkich operatorów i ich abonentów
2
Blockchain
Abonent
2
Zapytanie o usługi telefonii komórkowej za granicą
3
Operator macierzysty
3
Inteligentny kontrakt ("Zapytanie") z haszami tożsamości cyfrowej i transakcją finansową
Blockchain
4
Wystarczy zrealizować Inteligentny kontrakt, by otrzymać pieniądze i zidentyfikować przybysza
5
Świadczenie usług na rzecz abonenta bezpośrednio poprzez pobranie własnego profilu mobilnego na kartę SIM drogą bezprzewodową
Blockchain Telecom
Prezentacja na żywo połączeń operatorów komórkowych poprzez Blockchain.
Nowe oferty i zapytania są tworzone i nadawane w czasie rzeczywistym, a nowy profil mobilny został pobrany na kartę SIM abonenta.
Interfejs użytkownika
Krótka prezentacja sposobu połączenia abonentów z uwzględnieniem stawek lokalnych i jakości LTE na całym świecie.

Proces tworzenia i realizacji inteligentnych kontraktów jest dla abonentów bezproblemowy i zajmuje około minuty. Bezpośrednie połączenie z lokalnym operatorem zapewnia niskie stawki i wysoką jakość LTE, z łatwym zarządzaniem przy użyciu aplikacji mobilnej Bubbletone, posiadającej ponad 100 przydatnych funkcji.

Posiadacze kryptowalut mogą skonfigurować własne węzły tak, aby uzyskać Uniwersalne Tokeny Mobilne (UMT) na przetwarzanie inteligentnych zamówień. Rosnący popyt i ograniczona oferta tokenów zapewniają każdemu uczestnikowi szeroki strumień przychodów:

Łatwy początek
1
2
Miliony inteligentnych kontraktów tworzonych przez operatorów i dostawców usług
3
Zarabiasz UMT na każdej transakcji
4
Dodatkowe dochody z Funduszu Rozwoju Sieci
5
Roczny wzrost liczby transakcji x10
Doskonały strumień przychodów dla każdego krypto-inwestora
Kim jesteśmy:
20 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej
Allo Incognito – operator wirtualnej sieci ruchomej (MVNO) od 2002 roku
0k+
Abonenci Premium
0k
PS
0+
inżynierowie
Bubbletone to komunikator dopasowany do potrzeb operatorów komórkowych
Globalna wymiana danych komórkowych ze stawkami lokalnymi w 80 krajach Europy, Ameryki Północnej, Azji, Australii, Bliskiego Wschodu i w Republice Południowej Afryki
Najczęściej zadawane pytania
Jak można kupić tokeny?

Uczestnicy BubbleTone ICO będą mogli kupować tokeny UMT po zdeponowaniu środków na swoim koncie użytkownika. Metody płatności obejmują rozmaite kryptowaluty, przelew bankowy, płatność kartami kredytowymi/debetowymi VISA/MC.

Które kryptowaluty są akceptowane?

Opcje płatności z naszym ICO obejmują: BTC, LTC, XRP, BCH, DASH, ETC, ETH, USDT, przelew bankowy, karty Visa/MasterCard

Z jakiego portfela należy korzystać, aby otrzymywać tokeny?

Aby otrzymać UMT należy skorzystać z portfela kompatybilnego z ERC-20; należy pamiętać, że powinien być to osobisty portfel ETH, nie można używać portfeli wymiennych. Użyj poniższego łącza, aby zapoznać się z dostępnymi portfelami:
https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets/

Jaki jest cel projektu?

Celem platformy Bubbletone Blockchain jest wyeliminowanie wszystkich długich, skomplikowanych i kosztownych procedur roamingowych nakładanych przez pośredników oraz utworzenie nowego rynku dla tysięcy operatorów telefonicznych z przystępnymi usługami komórkowymi w zakresie roamingu. Nasz ekosystem Blockchain in Telecom zapewnia bezpośrednią interakcję między operatorami telefonii komórkowej i dostawcami usług poprzez kontrakty smart.

Czy wasz produkt już działa? Istnieje prototyp albo wersja beta?

Mamy już działającą wersję beta aplikacji naszego w pełni sprawnego i nowoczesnego komunikatora.

Posiadamy platformę OTA do pobierania poprzez SMS profili mobilnych innych stron, opracowaną i działającą na zasadach handlowych z naszymi partnerami w 80 krajach na całym świecie.

Obecnie jesteśmy w trakcie finalizacji konwergencji komunikatora z technologią blockchain, aby możliwe było tworzenie kontraktów smart. Aktualnie opracowywana jest platforma Graphene dla technologii blockchain – jest już gotowa w 80%.

Dlaczego macie blockchain w projekcie?

Technologia blockchain umożliwiła nam radykalną zmianę reguł gry w branży telefonicznej: po prostu możemy wyeliminować roaming.

Technologia blockchain stanowi podstawę naszego rozwiązania – interakcja między operatorami telefonii komórkowej odbywa się za pośrednictwem kontraktów smart. Nie ma konieczności zawierania drogich bezpośrednich umów i integracji technicznej dostawców sieci. Pozwala to każdemu operatorowi telefonii komórkowej (nawet małemu) szybko (w przeciągu 24 godzin) rozpocząć oferowanie swoich usług dla abonentów innych operatorów i świadczyć klientom usługę globalną według stawek lokalnych.

W jaki sposób system będzie się rozwijał?

Ekosystem Bubbletone będzie się rozwijać w 3 głównych dziedzinach, obejmując:

 1. nowych operatorów komórkowych;
 2. nowych użytkowników komunikatora BubbleTone;
 3. Nowych dostawców usług (telewizja, muzyka, usługi w chmurze, dodatkowe pakiety operatorów telefonii komórkowej z wieloma dostawcami usług w ramach jednego pakietu).
Jakie są korzyści dla właścicieli węzłów?

Właściciele węzłów uzyskują przychody z przetwarzania kontraktów smart, a cena samego węzła zwiększa się wraz z liczbą kontraktów smart w naszym ekosystemie.

Węzły to Twoje aktywa. To tak jak kupno domu, który zwiększa swoją wartość, a Ty dodatkowo inkasujesz zysk za wynajem.

Jakie są zalety komunikatora BubbleTone?
 1. Dla abonentów: oferujemy obsługę połączeń i danych podczas podróży zagranicznych na całym świecie, doskonałe stawki lokalne i bezpośrednią łączność z lokalnymi operatorami. Nie wymagamy zmiany karty SIM ani numeru telefonu. Dostęp do unikalnych ofert dostawców usług z różnych zakątków świata i wielu fantastycznych funkcji komunikatora BubbleTone (konferencje głosowe / wideo, transfery krypto i pełnomocnictw w ramach systemu itp.).
 2. Dla operatorów telefonii komórkowej: uzyskanie statusu globalnego przy niewielkim zaangażowaniu i niskich kosztach, zwiększenie grona potencjalnych klientów dzięki odwiedzającym i turystom, więcej usług dla abonentów. Wzrost dochodów poprzez dystrybucję usług wartości dodanej
 3. Dla dostawców usług: większy zasięg i więcej potencjalnych klientów, a także cięcie kosztów operacyjnych i marketingowych.
Jak się obsługuje wszystkich inne karty SIM w telefonie?

Nie potrzebujesz dodatkowych kart SIM, wszystko działa z Twoją aktualnie używaną karty SIM. Wystarczy pobrać komunikator BubbleTone, a następnie wybrać na jego interfejsie oferty od dostawców usług i w dowolnym momencie dokonać subskrypcji usługi lub ją anulować.

Zespół
Jurij Morozow
Założyciel 4 działających firm telekomunikacyjnych przynoszących 50 mln $ dochodu
Oleg Prawdin
Wizjoner telekomunikacji, założyciel 3 start-upów w USA, Chinach i Rosji.
Siergiej Iwanow
Dyrektor generalny "Allo Incognito" (operatora sieci wirtualnej)
Stiepan Gerszuni
Specjalista w dziedzinie technologii blockchain, współzałożyciel Block Notary
Sergey Malcev
Lead Blockchain Software Engineer
Siergiej Sewancjan
Blockchainer, doradca, kierownik ds. ICO
Siergiej Bałojan
Kierownik działu marketingu
Kirył Maskajew
Dyrektor ds. komunikacji
Maria Woronowa
Kierownik projektu
Oleg Wintowkin
Programowanie projektu IT Yandex Telephony; oprogramowanie BSS i OSS dla operatorów sieci komórkowych
Siergiej Pryłucki
Specjalizacja w zakresie zabezpieczeń, architektura oprogramowania blockchain
Siergiej Lepienkow
Programowanie usług płatności i aplikacji high-load w telekomunikacji
Fiodor Rożnow
Programowanie strategiczne dla Telco, zrealizował 2 projekty wirtualnych sieci komórkowych na Rosyjski rynek telekomunikacji mobilnej
Juri Wasilczikow
Specjalizacja w dziedzinie zabezpieczeń, programowanie kontraktów inteligentnych
Aleksander Artemiew
Architektura oprogramowania komunikatora Bubbletone, integracja z operatorami sieci komórkowych
Jackow Majurow
Zarządzanie projektem komunikatora Bubbletone
Ajmat Ikbal
Kierownik ds. oprogramowanie komunikatora Bubbletone
Mir Monsur Hossain
Starszy programista
Momi Mondżil Ara
Starszy programista
Khandaker Raihan Hossain
Starszy programista
Md. Shaikul Islam
Programista front-end
Md Maniruzzaman
Programista back-end
Aleksiej Makiejew
Inżynier oprogramowania kontraktów inteligentnych
Warun Reddi
Kontakt z inwestorami, Marketing ICO
Mariana Bugajewa
Kierownik grupy projektowej
Doradcy
Keith Teare
Przedsiębiorca, odnoszący sukcesy w szeregu technologii; prezes Accelerated Digital Ventures; współzałożyciel TechCrunch i EasyNet, pierwszego w Europie dostawcy usług internetowych dla konsumentów.
Dr. Norman Lewis
Telecom expert
Norman was running PWC’s innovation programme,
He also worked in Orange UK as a Director of Technology Research,
Founding Director of Future-Diagnosis,
Executive board member of the MIT Communications Futures Programme.
Samson Lee
Założyciel i dyrektor generalny CoinStreet; prezes na Chiny (Guangdong, Hongkong, Makao) Greater Bay Area TechFin Association; współzałożyciel Hong Kong Blockchain Center; współzałożyciel społeczności Ethereum w południowych Chinach i Azji Południowej; główny doradca ds. gopodarki kryptowalutowej Gibraltar Blockchain Exchange; doradca Universa.io; Asia Prezes Next.TV Inc. i prezes STM Digital Group.
Anders Larsson
Anders worked in Ericsson Group for two decades to create the emerging technologies of 2G, 3G, 4G, 5G and IOT in 10 different countries Held various CTO roles and the role of Vice President for Mobile Broadband in Southeast Asia & Oceania
AllcoinWiki Co-founder
Top-5 Blockchain Advisor in the world
David Drake
Partner zarządzający w LDJ LP Fund Investments, pionier crowdfundingu, inwestor na rynku kryptowalut
Joakim Holmer
Joakim is a telecom expert, who had experience in AT&T and Ericsson Group.
15 years in various technical leadership positions around the world. Joakim has also worked with Software System Sales. With hunger to develop that included everything from Mobile App start-ups to RedHat, SAP and Cisco. AllcoinWiki co-founder
Gabriel Zanko
Fintech entrepreneur-Advisor. Founder of MobileyourLife and involved in the AI-Fintech space providing solutions in the B2B space. ICO advisory in Fundraising Capital and International Business Development.
John Mun
Co-Founder of Linker Coin;
John obtained his MFE at UC Berkeley, then became a Market Maker, HFT trader and General Manager at one of South Korea's leading investment institutions Woori Investments and Securities. John’s finance and engineering background supported him strongly in the blockchain industry and now is also an expert in Smart Contract development.
Profesor Jin Song Dong
Dyrektor Instytutu Zintegrowanych Systemów Inteligentnych na Uniwersytecie Griffith w Australii
Vladimir Sirotinskiy
Prezes Lingualeo, lidera rynku nauki języka angielskiego online. Przedsiębiorca i konsultant biznesowy
Maria Agranovskaya
Ekspert prawny ICO i Blockchain. Partner zarządzający grupy adwokackiej GRAD (ponad 30 prawników). Adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem. Pracuje w sektorze kryptowalut od 2010 roku: ICO, trading, zakładanie funduszy, itp. Ponad 8 lat doświadczenia w prowadzeniu własnego biura. Transakcje transgraniczne, inwestycje, zarządzanie aktywami, struktura przedsiębiorstw i transakcji w różnych jurysdykcjach. Fuzje i przejęcia, międzynarodowe prawo podatkowe
Mike Raitsyn
Założyciel i dyrektor ds. technologii ICOBox, doradca Crypterium.io, założyciel i partner zarządzający Mirafox VC, członek aniołów biznesu, przedsiębiorca, entuzjasta technologii blockchain
Daria Generałowa
Współzałożycielka ICOBox oraz specjalistka w dziedzinie marketingu, PR i komunikacji z ponad 10-letnim doświadczeniem. Od blisko 2 lat w branży blockchain, praca na stanowisku konsultanta Argon Group i pomaganie w uruchomieniu platformy ICO Cryptonomos. Liczne wykłady na wielu międzynarodowych konferencjach na temat technologii finansowych i blockchain, w tym Money2020, Consensus, CoinAgenda w USA, World Blockchain Forum w Londynie, Blockchain Labo w Tokio i innych
Dima Zajcew
Doktor, autor tekstów, specjalista ds. międzynarodowego PR
Gilbert A. Darrell
Gilbert is founder of Horizon Communications, the innovative provider of decentralized wireless infrastructure. He has 18 years of experience in IT and Telecoms and led multiple projects for Fortune 500 companies, such as Microsoft, Energizer and Siemens.
Oleg Khokhlov
Adviser & Legal Counsel of ICO

Oleg Khokhlov is Partner with international law firm Goltsblat BLP, the Russian practice of Berwin Leighton Paisner (BLP), headquartered in London.

Oleg was selected by peers for inclusion in The Best Lawyers in Russia 2013-2018 Editions in the field of Banking & Finance Law. He has been also highly recommended for Banking & Finance by IFLR1000 and Legal 500.

Oleg has advised leading ICOs and venture fiat/cryptofunds.
Media
Partnerzy
Plan
Q1'2018

Gotowa jest pierwsza wersja kontraktów inteligentnych.

Pierwsze "Oferty" i "Zapytania" są już na platformie łańcucha bloków. Demonstracja platformy podczas wydarzenia Mobile World Congress w Barcelonie (luty ’18). Integracja z największymi platformami eSIM w celu pobierania profili komórkowych na karty SIM

Q2'2018

Web-API do integracji operatorów sieci komórkowych i dostawców usług.

Integracja tożsamości cyfrowej z aplikacją Bubbletone. Wprowadzenie na rynek z "Ofertami" od ponad 10 operatorów sieci komórkowych obecnych w łańcuchu bloków, niskie stawki w ponad 80 krajach.

Q3'2018

Uznanie globalnego profilu mobilnego przez International Telecommunication Union.

Aktualizacja Miniwęzłów do udziału w przetwaarzaniu kontraktów inteligentnych.
Nowe funkcje w aplikacji Bubbletone: Platforma do głosowania oparta na łańcuchu bloków, wideokonferencji w jakości 4k, przekazy pieniężne w walutach fiducjarnych i kryptowalutach.

Q4'2018

Rozszerzenie listy operatorów sieci komórkowych i dostawców usług włączonych w środowisko łańcucha bloków Bubbletone. Miliony przeprowadzonych transakcji.

Przetworzenie pierwszego miliona transakcji

Q1-Q4'2019

Rozszerzenie listy operatorów sieci komórkowych i dostawców usług włączonych w środowisko łańcucha bloków Bubbletone.

Wbidowanie pierwszego prototypu globalnego układu SIM w urządzenia mobilne. Rozszerzenie listy operatorów sieci komórkowych i dostawców usług podłączonych do śrdowiska blockchainu Bubletone. Przetworzenie 10 milionów transakcji

Nasz road-show 2018
Nadchodzące wydarzenia
Marzec
21-22
Zorganizuj spotkanie
Marzec
22
Zorganizuj spotkanie
Marzec
28
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
4
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
16-17
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
17-18
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
18-19
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
23-26
Zorganizuj spotkanie
Kwiecień
26-27
Zorganizuj spotkanie
Maj
1-3
Zorganizuj spotkanie
Maj
2-3
Zorganizuj spotkanie
Maj
14-16
Zorganizuj spotkanie
Maj
14-16
Zorganizuj spotkanie
26 Luty - 01 Marzec
Zorganizuj spotkanie
Blockchain in Telecom Pre-ICO
Starts 20.01.2018
Spotkaj nas na wydarzeniu